moving

De kleuren van mijn logo hebben ieder een speciale betekenis.

Hout
Associeert men met actieve functies die in een fase van groei verkeren.

Vuur
Geeft de activiteiten aan die hun hoogtepunt hebben bereikt en 
en snel in kracht zullen afnemen of een rust periode zullen doormaken.

Aarde
Geeft evenwicht of neutraliteit aan. 
In zekere zin fungeert aarde als een buffer tussen de andere fasen (elementen).

Metaal
Staat voor de activiteiten die ten einde lopen.

Water
Geeft de activiteiten aan die het toppunt van hun rust hebben bereikt 
en binnenkort hun activiteit in een andere richting zullen sturen.

Joomla Beheer Ger Floris.