Een behandeling bestaat uit drie stappen:

Het intake gesprek
Alvorens met de feitelijke drukpunt massage kan worden begonnen
is er een intake gesprek tussen de therapeut en de patiënt(e).

De shiatsu behandeling
Deze bestaat uit minimaal 6 vervolg sessies.
De eerste 2 a 3 behandelingen bestaan uit een totale lichaamsmassage,
waarbij alle drukpunten worden behandeld.
Uit de lichaamsreactie van de patiënt op deze basis behandelingen
leidt de therapeut de gewenste vervolg sessies af.

Evaluatie
De therapeut evalueert de resultaten van de behandeling met de patiënt.
Zodoende kan het behandelplan bij voortduring worden afgestemd op de patiënt.

Joomla Beheer Ger Floris.